Home>BẢNG GIÁ LẮP MẠNG FPT CÁ NHÂN – GIA ĐÌNH

BẢNG GIÁ LẮP MẠNG FPT CÁ NHÂN – GIA ĐÌNH

BẢNG GIÁ LẮP MẠNG FPT CÁ NHÂN – GIA ĐÌNH

 • SUPER 45

  45Mbps
  • Giá cước: 215.000/tháng
  • Phí lắp đặt trả sau: 330.000 đ
  • Thiết bị: Tặng Modem G-97RG6M – Wifi 4 Port 2 băng tần
  • Trả trước 6th: Miễn phí lắp đặt+ 1 tháng cước thứ 7
  • Trả trước 12th: Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng 13,14.
 • SUPER 60

  60Mbps
  • Giá cước: 255.000/tháng
  • Phí lắp đặt trả sau: 330.000 vnđ
  • Thiết bị: Tặng Modem G-97RG6M – Wifi 4 Port 2 băng tần.
  • Trả trước 6th: Miễn phí lắp đặt + Tặng 1 tháng cước thứ 7
  • Trả trước 12th: Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng 13,14.
 • SUPER 80

  80Mbps
  • Giá cước: 320.000/tháng
  • Phí lắp đặt trả sau: 330.000 vnđ
  • Thiết bị: Tặng Modem G-97RG6M – Wifi 4 Port 2 băng tần.
  • Trả trước: Miễn phí lắp đặt + Tặng 1 tháng cước thứ 7.
  • Trả trước 12th: Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng 13,14.