Home>Tin tức FPT>Điều khoản sử dụng khi lắp đặt mạng inernet FPT

Điều khoản sử dụng khi lắp đặt mạng inernet FPT

Điều khoản sử dụng khi lắp đặt mạng inernet FPT

điều khoản sử dụng khi lắp đặt internet fpt

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT MẠNG FPT

Quyền và nghĩa vụ chung:

 1. Được quyền yêu cầu cung cấp Dịch Vụ lắp mạng internet fpt tại tphcm
 2. Được khiếu nại về giá cước, chất lượng Dịch Vụ;
 3. Được đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của khách;
 4. Được hưởng các chính sách ưu đãi về Dịch Vụ của Cty theo từng thời điểm;
 5. cung cấp nêu tại Hợp Đồng này là đầy đủ và chính xác;
 6. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền cước sử dụng Dịch Vụ theo quy định;
 7. Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định sử dụng Dịch Vụ
 8. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung liên quan đến Hợp Đồng bao gồm: chuyển nhượng Hợp Đồng, đổi địa điểm nhận hóa đơn thanh toán/thông báo cước, đổi địa chỉ lắp đặt dịch vụ, tạm ngưng hoặc khôi phục sử dụng Dịch Vụ, chấm dứt Hợp Đồng, khách hàng đến thay đổi tại các quầy giao dịch của Cty hoặc thông qua giao dịch điện tử trên website của Cty
 9. Tự chịu trách nhiệm về các giao dịch điện tử đã thực hiện;
 10. Chịu trách nhiệm bảo mật tên truy cập và mật khẩu của mình.

điều khoản sử dụng khi lắp đặt internet fpt

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY LẮP ĐẶT MẠNG FPT

Quyền và nghĩa vụ chung:

 1. Đảm bảo cung cấp Dịch Vụ internet fpt cho khách hàng theo đúng nội dung đã thỏa thuận;
 2. Hướng dẫn khách hàng sử dụng Dịch Vụ và giải quyết khiếu nại của khách hàng;
 3. Tiền cước trong phạm vi trách nhiệm của mình nhưng không vượt quá 20 ngày kể từ ngày;
 4. Bảo mật thông tin của người sử dụng trừ trường hợp có quyết định của cơ quan nhà nước;
 5. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc cung cấp các Dịch Vụ;
 6. Yêu cầu khách hàng thanh toán đầy đủ, đúng hạn cước sử dụng Dịch Vụ theo quy định;
 7. Yêu cầu khách hàng bồi thường hư hỏng của các thiết bị kỹ thuật đã lắp đặt do lỗi của khách hàng,

TẠM DỪNG VÀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LẮP ĐẶT MẠNG FPT

điều khoản sử dụng khi lắp đặt internet fpt

– Khách Hàng có quyền chấm dứt một Dịch Vụ hoặc toàn bộ Dịch vụ bằng thông báo cho Công Ty sau khi thực hiện tất cả nghĩa vụ sau:

 1. Thanh toán tiền cước sử dụng Dịch Vụ internet FPT hay truyền hình FPT muốn chấm dứt
 2. Hoàn trả cho cty thiết bị được lắp đặt miễn phí (nếu làm mất hoặc làm hư hỏng thì phải bồi thường);
 3. Nếu khách hàng chấm dứt Dịch Vụ trước thời hạn cam kết sử dụng, khách hàng phải hoàn trả các lợi ích nhận được từ chính sách cung cấp Dịch Vụ của Cty trong thời gian sử dụng Dịch Vụ muốn chấm dứt.

– Cty có quyền tạm dừng cung cấp một hoặc toàn bộ Dịch Vụ cho khách hàng trong trường hợp sau:

 1. Khách hàng vi phạm một trong các quy định của pháp luật và/hoặc Hợp Đồng. Cty sẽ xem xét cung cấp lại Dịch Vụ nếu khách hàng khắc phục vi phạm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo;
 2. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng;

– Khi tạm ngừng cung cấp một hoặc nhiều Dịch Vụ

 1. Cty sẽ gửi thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc gửi email hoặc gửi văn bản đến địa chỉ của khách hàng trước ít nhất 03 ngày làm việc
 2. khách hàng không phải thanh toán tiền cước sử dụng Dịch Vụ bị tạm ngừng trong khoảng thời gian tạm ngừng này.

– Cty có quyền đơn phương chấm dứt một hoặc toàn bộ Dịch Vụ ngay khi gửi thông báo cho khách hàng trong các trường hợp sau:

 1. Phát hiện khách hàng sử dụng Dịch Vụ đã đăng ký để đặt máy chủ lưu trữ các loại hình trò chơi trực tuyến;
 2. Khách hàng gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và/hoặc cản trở việc cung cấp;
 3. Trong trường hợp khách hàng sử dụng từ hai Dịch Vụ trở lên, nếu khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cước cho một trong các Dịch Vụ sử dụng theo quy định tại của Hợp Đồng này, Cty có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp các Dịch Vụ còn lại cho khách hàng;
 4. Có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng;
 5. Khi Cty thay đổi chính sách dẫn đến không cung cấp gói Dịch Vụ mà khách hàng đã đăng ký và khách hàng không đồng ý chuyển đổi sang gói Dịch Vụ khác.

 

2017/03/13Thể loại : Tin tức FPTTab : , , , , , , , ,