Vì sao bạn chọn FPT ?

 • Cáp quang tốc độ cao
 • Miễn phí thiết bị
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Thủ tục đơn giản
 • Khuyến mãi hấp dẫn

BẢNG GIÁ LẮP MẠNG FPT CÁ NHÂN - GIA ĐÌNH

BẢNG GIÁ LẮP MẠNG FPT DOANH NGHIỆP

 • TIBER DIAMOND

  150Mbps
  • Giá cước:8.000.000/th
  • Phí lắp đặt:500.000đ
  • Thiết bị:Vigor B300
  • Trả trước 6th:Miễn phí lắp đặt + 1/2 tháng cước + IP Tĩnh
  • Trả trước 12th:Miễn phí lắp đặt + 2 tháng cước + IP Tĩnh
 • FIBER SILVER

  100Mbps
  • Giá cước:2.500.000/th
  • Phí lắp đặt:500.000đ
  • Thiết bị:Vigor 2925
  • Trả trước 6th:Miễn phí lắp đặt + 1/2 tháng cước + IP Tĩnh
  • Trả trước 12th:Miễn phí lắp đặt + 2 tháng cước + IP Tĩnh
 • FIBER PUBLIC

  80Mbps
  • Giá cước:1.500.000/tháng
  • Phí lắp đặt:500.000
  • Thiết bị:TL-R480T+
  • Trả trước 6th:Miễn phí lắp đặt + 1/2 tháng cước + IP Tĩnh
  • Trả trước 12th:Miễn phí lắp đặt + 2 tháng cước + IP Tĩnh
 • FIBER PLUS

  80Mbps
  • Giá cước:2.000.000/tháng
  • Phí lắp đặt:500.000đ
  • Thiết bị:Vigor 2925
  • Trả trước 6th:Miễn phí lắp đặt + 1/2 tháng cước + IP Tĩnh
  • Trả trước 12th:Miễn phí lắp đặt + 2 tháng cước + IP Tĩnh
  • Giá cước:800.000/tháng
  • Phí lắp đặt:500.000
  • Thiết bị:Archer C2
  • Trả trước 6th:Miễn phí lắp đặt + 1/2 tháng cước + IP Tĩnh
  • Trả trước 12th:Miễn phí lắp đặt + 2 tháng cước + IP Tĩnh
 • F2

  45Mbps
  • Giá cước:400.000/tháng
  • Phí lắp đặt:400.000đ
  • Thiết bị:Archer C2
  • Trả trước 6th:Miễn phí lắp đặt + 1 tháng cước
  • Trả trước 12th:Miễn phí lắp đặt + 2 tháng cước