Những lưu ý về sử dụng font chữ khi thiết kế hồ sơ năng lực

Trong thiết kế hồ sơ năng lực, việc sử dụng font chữ đóng vai trò rất quan trọng để tạo ra ấn tượng chuyên nghiệp và thể hiện đúng phong cách của công ty. Dưới đây là những lưu ý quan trọng về sử dụng font chữ để thiết kế hồ sơ năng lực đẹp […]