Vì sao bạn chọn FPT ?

 • Cáp quang tốc độ cao
 • Miễn phí thiết bị
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Thủ tục đơn giản
 • Khuyến mãi hấp dẫn
 • Làm hợp đồng trong ngày

BẢNG GIÁ LẮP MẠNG FPT CÁ NHÂN - GIA ĐÌNH

 • SUPER 22

  22Mbps
  • Giá cước: 195.000/tháng
  • Phí lắp đặt trả sau: 330.000đ
  • Thiết bị:Tặng Modem G-97RG6M - Wifi 4 Port 2 băng tần
  • Trả trước 6th: Miễn phí lắp đặt+ 1 tháng cước thứ 7
  • Trả trước 12th: Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng 13,14.
 • SUPER 35

  35Mbps
  • Giá cước: 215.000/tháng
  • Phí lắp đặt trả sau: 330.000đ
  • Thiết bị: Tặng Modem G-97RG6M - Wifi 4 Port 2 băng tần
  • Trả trước 6th: Miễn phí lắp đặt+ 1 tháng cước thứ 7
  • Trả trước 12th: Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng 13,14.
 • SUPER 50

  50Mbps
  • Giá cước: 255.000/tháng
  • Phí lắp đặt trả sau: 330.000đ
  • Thiết bị: Tặng Modem G-97RG6M - Wifi 4 Port 2 băng tần.
  • Trả trước 6th: Miễn phí lắp đặt + Tặng 1 tháng cước thứ 7
  • Trả trước 12th: Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng 13,14.
 • SUPER 65

  65Mbps
  • Giá cước: 320.000/tháng
  • Phí lắp đặt trả sau: 330.000đ
  • Thiết bị: Tặng Modem G-97RG6M - Wifi 4 Port 2 băng tần.
  • Trả trước: Miễn phí lắp đặt + Tặng 1 tháng cước thứ 7.
  • Trả trước 12th: Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng 13,14.

 

BẢNG GIÁ LẮP MẠNG FPT DOANH NGHIỆP

 • Super 100

  100Mbps
  • Giá cước: 490.000/tháng
  • Phí lắp đặt trả sau: 550.000đ
  • Thiết bị: AC1000F/AC1000C
  • Băng thông quốc tế: 8.000Kbps
  • Trả trước 6th: Miễn phí lắp đặt + 1 tháng cước + IP Tĩnh
  • Trả trước 12th: Miễn phí lắp đặt + 2 tháng cước + IP Tĩnh
 • Super 200

  200Mbps
  • Giá cước: 545.000/tháng
  • Phí lắp đặt trả sau: 550.000đ
  • Thiết bị: AC1000F/AC1000C
  • Băng thông quốc tế: 10.816Kbps
  • Trả trước 6th: Miễn phí lắp đặt + 1 tháng cước + IP Tĩnh
  • Trả trước 12th: Miễn phí lắp đặt + 2 tháng cước + IP Tĩnh
 • Super 300

  300Mbps
  • Giá cước: 1.410.000/tháng
  • Phí lắp đặt trả sau: 3.000.000đ
  • Thiết bị: Vigor 2925
  • Băng thông quốc tế: 12.600Kbps
  • Trả trước 6th: Miễn phí lắp đặt + 1 tháng cước + IP Tĩnh
  • Trả trước 12th: Miễn phí lắp đặt + 2 tháng cước + IP Tĩnh
 • Super 400

  400Mbps
  • Giá cước:8.125.000/tháng
  • Phí lắp đặt:6.600.000đ
  • Thiết bị:Virgo 300B
  • Băng thông quốc tế: 18.904Kbps
  • Trả trước 6th: Miễn phí lắp đặt + 1 tháng cước + IP Tĩnh
  • Trả trước 12th: Miễn phí lắp đặt + 2 tháng cước + IP Tĩnh